Poniższe informacje pozwolą Ci skutecznie poznać program
Pierwsze kroki

  Przygotowanie programu do pracy

 • 0:15 Wpisz dane Twojej placówki

 • 0:31 Wpisz dane pieczęci lekarza

 • 1:06 Dodaj rejestr orzeczeń

 • 1:36 Ukryj rodzaje badań

 • 2:07 Ukryj pozycje cennika

  Dodanie pacjenta, firmy, stanowiska

 • 0:15 Dodaj pacjenta

 • 0:45 Dodaj firmę

 • 1:32 Dodaj stanowisko pracy

 • 2:04 Rozpoczęcie badania

 • 2:31 Uzupełniona karta badania

Dobre praktyki i usprawnienia
Faktury i cenniki

  Cennik: ukrywanie pozycji cennika e-Orzecznik

 • 0:19 Pozycje cenników. Ukrywanie pozycji cennika

Wprowadzenie dla psychologów
(także dla lekarzy medycyny pracy)

   e-Orzecznik Program dla psychologów - Krótkie omówienie

 • 0:24 Przebieg badania

 • 0:51 Karta badania

 • 1:04 Brak powielania wpisów

 • 1:25 Automatyczne generowanie orzeczenia i wpis w rejestrze

Ważne funkcje i usprawnienia

   e-Orzecznik Nowe funkcje Wakacje 2022

 • 1:10 Opcja wyceny faktury na podstawie stanowiska

 • 1:39 Pozycje cenników powiązane ze stanowiskami

 • 1:53 Ukrywanie oznaczeń czasowych na dokumentach

   e-Orzecznik Nowe funkcje Czerwiec 2022

 • 0:16 Kopiowanie danych z poprzedniego badania

 • 0:44 Generowanie statystyk i raportów

 • 1:22 Oznaczenia czasowe operacji na dokumentach

 • 1:40 Ukrywanie nieużywanych rodzajów badań

 • 2:12 Dodatek do szkicu faktury

 • 2:30 Faktury "Zwolniony z VAT"

 • 2:52 Podręczna lista do słownika ICD-10

   e-Orzecznik Nowe funkcje "Marzec 2022"

 • 0:18 Podgląd faktury przed wystawieniem

 • 0:41 Edycja wystawionej faktury

 • 2:29 Drukowanie podwójnego orzeczenia na jednej stronie A4

 • 3:09 Trzy lub cztery kategorie na jednym orzeczeniu dla kierowcy uprzywilejowanego

 • 3:39 Dodanie podstawy prawnej z Ustawy o transporcie drogowym na orzeczeniu kierowcy

 • 4:13 Kontrolne i Okresowe: wydanie dwóch orzeczeń w ramach jednej karty badania

 • 4:47 Pobranie kopii bazy danych

   Obsługa narzędzia podpisu wewnętrznego "Podpis przyciskiem"

   Obsługa narzędzia podpisu odręcznego: Podpis biometryczny e-Orzecznik

   Rejestry: Wykreślenie pozycji z rejestru, drukowanie rejestru

 • 0:20 Drukowanie rejestru (demonstracja pozycji wykreślonej)

 • 0:49 Miejscowość wydania orzeczenia inna niż domyślna

   Obsługa narzędzia skanera: Automatyczne dodawanie zdjęć jako załączników do badania

Instalacja klucza VPN krok po kroku