FAQ

Najczęściej zadawane pytania

  Czy istnieje możliwość przetestowania programu w pełnej funkcjonalności? Ze wszystkimi dostępnymi rodzajami badań.
  Wszystkie funkcjonalności są dostępne w bezpłatnej wersji DEMO. Aby uzyskać indywidualne konto DEMO wystarczy podać nam swój mail tutaj: Wypróbuj bezpłatnie

  Jaki zakres wykonywanych badań obejmuje aplikacja?

  Obecnie obsługiwane procedury badań:
  badanie profilaktyczne,
  strażak PSP,
  strażak OSP,
  uczeń + student + doktorant,
  kierowca + kierowca uprzywilejowany,
  sanepid,
  broń,
  zawody prawnicze,
  żegluga śródlądowa,
  policja,
  ochroniarz + detektyw + zaplecze techniczne,
  urlop na poratowanie zdrowia dla nauczyciela,
  służba więzienna,
  żegluga morska,
  zaświadczenie ogólne.

  Ponadto udostepniamy gamę dokumentów pomocniczych:

  Konsultacje:
  okulistyczna,
  laryngologiczna,
  neurologiczna,
  ogólna specjalistyczna,
  psychologiczna.

  Dokumenty dodatkowe:
  zaświadczenie okulary,
  ankieta covid,
  ankieta kierowcy (oświadczenie dot. stanu zdrowia),
  ankieta rodo,
  ankieta wskaźnik niepełnosprawności głosowej,
  karta kwalifikacji do spirometrii,
  konsultacje specjalistyczne kierowców (diabetologiczna, neurologiczna),
  upoważnienie do uzyskania informacji o stanie zdrowia,
  wniosek o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną,
  zaświadczenie dla osoby niepełnosprawnej,
  informacja dla lekarza POZ,
  badanie skali senności Epworth.

  Pracujemy nad kolejnymi drukami i procedurami, które sa dodawane na bieżąco i aktualizowane automatycznie bez dodatkowych opłat.

  W jaki sposób pacjent składa podpis w rejestrze?
  Znajdujemy pozycję w rejestrze i klikamy w pole “Podpis”. Pacjent składa podpis biometryczny analogicznie jak w karcie badania profilaktycznego tj. przy użyciu zintegrowanego narzędzia do podpisu.

Czy istnieje możliwość umieszczenia na fakturze płatnika innego niż zleceniodawca (np. starosta powiatowy w przypadku badania pracownika szkoły)?
Tak. Dane płatnika ustawiamy i edytujemy w danych organizacji. Używamy do tego przycisku "Dodaj/usuń płatnika".

Skaner nie działa. Smartfon odmawia dostępu do aparatu przeglądarce, na której zalogowałem się do aplikacji e-Orzecznik.
System wymaga aby przeglądarka (chrome, firefox, opera itp) naszego smartfona posiadała uprawnienie dostępu do aparatu fotograficznego. Jest to czynność konieczna do działania skanera. Przy starszym oprogramowaniu wymagana może być aktualizacja systemu operacyjnego urządzenia mobilnego lub używanej przeglądarki.

Narzędzie podpisu nie działa. Smartfon odmawia dostępu do lokalizacji przeglądarce, na której zalogowałem się do aplikacji e-Orzecznik.
Wymaganym normatywnie elementem podpisu biometrycznego są dane lokalizacyjne. Aplikacja wymaga aby przeglądarka (chrome, firefox, opera itp) naszego smartfona posiadała uprawnienie dostępu do danych geolokalizacyjnych. Należy także uaktywnić funkcję "Lokalizacja". Jest to czynność konieczna do działania narzędzia podpisu. Przy starszym oprogramowaniu może wystąpić konieczność aktualizacji systemu operacyjnego urządzenia mobilnego lub używanej przeglądarki.

Czy istnieje możliwość wykorzystania danych z uprzedniej karty badania pacjenta, żeby uniknąć powielania wpisów z poprzedniego badania?
Jesteśmy na zaawansowanym etapie prac nad tą funkcjonalnością. Ponadto funkcja "Słowniki użytkownika" stanowi bardzo wydajen narzędzie autouzupełniania kart badań.

Czy cennik uwzględnia możliwość różnych wycen badania profilaktycznego ze względu na zakres wykonanych zabiegów objętych badaniem?
Cenniki pozwalają na zróżnicowane wycenianie usług zależne od umów z kontrahentami i wykonywanymi badaniami. Bogata ilość pozycji cenników pozwala na indywidualne wycenianie poszczególnych procedur badań wg uznania użytkownika.

Jak wygląda numerowanie wystawianych faktur?
System umożliwia ręczną i automatyczną numerację wystawianych faktur.

Chcę skorzystać z własnego systemu do fakturowania.
Korzystanie z systemu nie wymaga korzystania z narzędzi fakturowania. Zachęcamy do zapoznania się z narzędziem do fakturowania ponieważ automatyczuje ono większość pracy związanej z rozliczeniami i jest bardzo dobrze odebrane przez użytkowników.

Co z uprawnieniami do orzekania ws poszczególnych rodzajów badań i związanych z nimi pieczątkami?
W zakładce “Ustawienia użytkownika” wprowadzmy jednorazowo dane do pieczątek dotyczących poszczególnych uprawnień. System automatycznie umieści dane z pieczątek w odpowiednich miejscach elektronicznych dokumentów.

Czy powstanie nowych opcji i ich włączenie do aplikacji będzie wiązało się z dodatkowymi opłatami?
Wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do pełnej funkcjonalności systemu bez względu na wybrany abonament. Cena jest zależna tylko od ilości wykonanych badań. Kolejne opcje będą dodawane bez dodatkowych opłat.

Jaki zakładacie terminarz dodawania nowych opcji?
Dodawanie kolejnych funkcji jest procesem ciągłym. Kolejność wprowadzania kolejnych funkcji będzie wynikała z opinii i potrzeb użytkowników oraz bieżących zmian legislacyjnych.

Jak często jest dokonywana analiza aplikacji pod kątem zmian legislacyjnych?
Analiza zmian prawnych jest dokonywana w sposób ciągły. W pierwszej kolejności zapewniamy użytkownikom spełnienie wymogów prawnych.

Dlaczego dodawany rejestr badań profilktycznych ma mieć dwu- lub trzyznakowy kod?
Kod rejestru stanowi składową numeru badania, który stanowi numer badania w rejestrze. Nadanie numeru badania następuje w chwili, kiedy wybieramy rejestr dla konkretnej karty badania (tj. w chwili zakończenia badania). Dodatkowy kod rejestru ma zapewnić unikalnośc numerowania badań w sytuacji, gdy użytkoniwk posiada wiele rejestrów tego samego rodzaju.

Czy mogę prowadzić własny rejestr badań, poza systemem?
Dla wszystkich rodzajów badań udostępniamy możliwość wyboru rejestru “Rejestr poza systemem”. Daje to możliwość wpisania badania do dowolnego rejestru prowadzonego przez użytkownika poza systemem e-Orzecznik. Jednakże zachęcamy do rejestrowania badań w systemie co upraszcza i porządkuje archiwum, a tym samym oszczędza pracy użytkownikowi.

Czy wszyscy użytkownicy systemu mają pełny dostęp do danych?
W pierwszej wersji rynkowej każdy użytkownik systemu posiada pełny dostęp do danych i możliwość ich edycji. Pracujemy nad wprowadzeniem ról i zdefiniowanych dostępów użytkowników.

Ilu użytkowników może pracować w ramach jednego abonamentu?
W ramach abonamentu w systemie może pracować dowolna ilość użytkowników. Nie wpływa to na wysokość abonamentu.

Czy jest dodatkowa opłata za nadzór techniczny i autorski?
Nie ma takiej opłaty. Usługa działa w modelu SaaS (software as a service). Odpowiedzialność za nadzór nad oprogramowaniem i utrzymaniem systemu spoczywa na dostawcy usługi. Rozpatrywanie zgłoszeń użytkowników o problemach z systemem i nadzór nad systemem będą obsługiwane stronie dostawcy w ramach umowy świadczenia usługi.

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy?
Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni. W chwili rezygnacji z usługi użytkownik nie ponosi dodatkowych kosztów.

Czy posiadacie politykę ODO, regulamin usługi, wzory umów?
Posiadamy kompletną Politykę ODO i Regulamin usługi. Regulamin jest przyjazny użytkownikowi. Regulamin usługi stanowi jednocześnie treść umów z klientami. Powierzenie danych osobowych jest częścią usługi i jest objęte dodatkową umową, której szkic udostęþniamy w ramach zawierania umowy. Dokładamy wszelkich starań aby uprościć kwestie formalne związane ze współpracą przy jednoczesnym spełnieniu koniecznych wymagań prawnych.

 

Zamów prezentację / Porozmawiaj z nami
Zamów prezentację