FAQ

Najczęściej zadawane pytania

  Czy istnieje możliwość przetestowania programu w pełnej funkcjonalności? Ze wszystkimi dostępnymi rodzajami badań.
  Równolegle z premierą rynkową wszystkie funkcjonalności będą dostępne w wersji DEMO. Wtedy będzie możliwość przetestowania wersji DEMO w pełni oddającej funkcjonalność systemu.

  Jaki zakres wykonywanych badań obejmuje aplikacja?
  W pierwszej wersji rynkowej udostępniamy podstawowe rodzaje dokumentów, m. in. badania profilaktyczne, kierowcy, sanepid, służby mundurowe. Następnie bardzo szybko uzupełnimy brakujące rodzaje kart badań: broń, nauczyciele, studenci, orzeczenia o niepełnosprawności, pracownicy sądów, marynarze i inne. Kiedy pojawi się informacja od użytkownika o brakującym rodzaju dokumentu wtedy dodamy nowy szablon.

  W jaki sposób pacjent składa podpis w rejestrze?
  Znajdujemy pozycję w rejestrze i klikamy w pole “Podpis”. Pacjent składa podpis biometryczny analogicznie jak w karcie badania profilaktycznego tj. przy użyciu zintegrowanego narzędzia do podpisu.

Czy istnieje możliwość umieszczenia na fakturze płatnika innego niż zleceniodawca (np. starosta powiatowy w przypadku badania pracownika szkoły)?
Tak. Dane płatnika ustawiamy i edytujemy w danych organizacji.

Skaner nie działa. Mój smartfon odmawia dostępu do aparatu przeglądarce, na której zalogowałem się do aplikacji e-Orzecznik.
System wymaga aby przeglądarka (chrome, firefox, opera itp) naszego smartfona posiadała uprawnienie dostępu do aparatu fotograficznego. Jest to czynność konieczna do działania skanera. Przy starszym oprogramowaniu wymagana może być aktualizacja systemu operacyjnego urządzenia mobilnego lub używanej przeglądarki.

Narzędzie podpisu nie działą. Mój smartfon odmawia dostępu do lokalizacji przeglądarce, na której zalogowałem się do aplikacji e-Orzecznik.
Wymaganym normatywnie elementem podpisu biometrycznego są dane lokalizacyjne. Aplikacja wymaga aby przeglądarka (chrome, firefox, opera itp) naszego smartfona posiadała uprawnienie dostępu do danych geolokalizacyjnych. Należy także uaktywnić funkcję "Lokalizacja". Jest to czynność konieczna do działania narzędzia podpisu. Przy starszym oprogramowaniu może wystąpić konieczność aktualizacji systemu operacyjnego urządzenia mobilnego lub używanej przeglądarki.

Czy istnieje możliwość wykorzystania danych z uprzedniej karty badania pacjenta, żeby uniknąć powielania wpisów z poprzedniego badania?
Ta bardzo ważna funkcjonalność zostanie zaimplementowana zanim dowolny Państwa pacjent pojawi się w gabinecie po raz drugi od dnia premiery.

Czy cennik uwzględnia możliwość różnych wycen badania profilaktycznego ze względu na zakres wykonanych zabiegów objętych badaniem?
Tak. Cenniki w pierwszej wersji rynkowej są dostosowane do obecnie zachodzących zmian prawnych i uwzględniliśmy tę okoliczność. Użytkownik posiada dużą elastyczność względem wyceny badań.

Czy istnieje możliwość zmiany numeru faktury?
Uwolniliśmy kwestie numerowania faktur, pozostawiając ją użytkownikowi.

Chcę skorzystać z własnego systemu do fakturowania.
Korzystanie z systemu nie wymaga korzystania z naszych narzędzi do fakturowania. Zachęcamy do zapoznania się z naszym narzędziem do fakturowania ponieważ automatycznie wykonuje ono ogrom pracy związanej z rozliczeniami i bywa dobrze odebrane przez użytkowników.

Co z uprawnieniami do orzekania ws poszczególnych rodzajów badań i związanych z nimi pieczątkami?
W zakładce “Ustawienia użytkownika” jest miejsce wpisania danych do pieczątek dotyczących poszczególnych uprawnień. System automatycznie umieści dane z pieczątek w odpowiednich miejscach elektronicznych dokumentów.

Czy powstanie nowych opcji i ich włączenie do aplikacji będzie wiązało się z dodatkowymi opłatami?
Wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do pełnej funkcjonalności systemu bez względu na wybrany abonament. Cena będzie zależna tylko od ilości wykonanych badań. Pierwsza wersja rynkowa obejmuje wszystkie podstawowe funkcje konieczne do zamknięcia formalnego obiegu dokumentów. Kolejne opcje będą dodawane bez dodatkowych opłat.

Jaki zakładacie termin dodawania nowych opcji?
Posiadamy mnóstwo pomysłów i dodawanie kolejnych funkcji będzie procesem ciągłym. W pierwszej wersji rynkowej uwzględniliśmy najpilniejsze uwagi zgłoszone przez użytkowników. Kolejność wprowadzania kolejnych funkcji będzie wynikała z opinii i potrzeb użytkowników oraz bieżących zmian legislacyjnych.

Jak często jest dokonywana analiza aplikacji pod kątem zmian legislacyjnych?
Analiza zmian prawnych jest dokonywana w sposób ciągły. W pierwszej kolejności zapewniamy użytkownikom spełnienie wymogów prawnych.

Dlaczego dodawany rejestr badań profilktycznych ma mieć dwu- lub trzyznakowy kod?
Kod rejestru stanowi składową numeru badania, który pojawia się na karcie badania i stanowi numer badania w rejestrze. Nadanie numeru badania następuje w chwili, kiedy wybieramy rejestr dla konkretnej karty badania (tj. w chwili zakończenia badania). Proponujemy krótką składnię kodu rejestru, żeby numer badania zmieścił się we właściwym polu na karcie badania.

Czy mogę prowadzić rejestr poza system?
Dla wszystkich rodzajów badań udostępniamy możliwość wyboru rejestru “Rejestr poza systemem”. Daje to możliwość wpisania każdego badania do dowolnego rejestru prowadzonego przez użytkownika poza naszym systemem. Funkcjonalność zostanie oddana w pierwszej wersji rynkowej.

Czy wszyscy użytkownicy systemu mają pełny dostęp do danych?
W pierwszej wersji rynkowej każdy użytkownik systemu posiada pełny dostęp do danych i możliwość ich edycji. W późniejszym czasie dodamy role i zdefiniujemy dostęp dla wybranych użytkowników.

Ilu użytkowników może pracować w ramach jednego abonamentu?
W ramach abonamentu w systemie może pracować dowolna ilość użytkowników.

Czy jest dodatkowa opłata za nadzór techniczny i autorski?
Nie ma takiej opłaty. Nasz system to usługa SaaS (software as a service). Odpowiedzialność za nadzór nad oprogramowaniem i utrzymanie systemu spoczywa na dostawcy usługi. Rozpatrywanie zgłoszeń użytkowników o problemach z systemem i nadzór nad systemem będą obsługiwane po naszej stronie w ramach umowy świadczenia usługi.

Jaki będzie okres wypowiedzenia umowy?
Okres wypowiedzenia będzie równy okresowi rozliczeniowym. W chwili rezygnacji z usługi użytkownik nie ponosi dodatkowych kosztów.

Czy posiadacie politykę ODO, regulamin usługi, wzory umów?
Posiadamy kompletną Politykę ODO. Wprowadzamy ostatnie poprawki w Regulaminie usługi. Regulamin jest przyjazny użytkownikowi i pojawi się na naszej stronie przed premierą. Regulamin usługi będzie stanowił treść umów z klientami. Powierzenie danych osobowych jest częścią usługi i jest objęte dodatkową umową, której szkic udostęþnimy przed zawarciem umowy. Dokładamy wszelkich starań aby uprościć kwestie formalne związane ze współpracą przy jednoczesnym spełnieniu koniecznych wymagań prawnych.

 

Zamów prezentację / Porozmawiaj z nami
Zamów prezentację