Umów się na bezpłatną prezentację
Najprostszego w obsłudze programu dla medycyny pracy

Przekonaj się ile czasu możesz zaoszczędzić dzięki wsparciu programu.

Prezentacja trwa od 30 do 90 minut.

Ekspert przedstawi możliwości i korzyści pracy w programie.

Zamawiam
 

Najczęściej zadawane pytania FAQ

  Ilu użytkowników może pracować w ramach jednego abonamentu?
  W ramach abonamentu w systemie może pracować dowolna ilość użytkowników. Nie wpływa to na wysokość abonamentu.

  Czy istnieje możliwość wykorzystania danych z wcześniejszej karty badania pacjenta, żeby uniknąć powielania wpisów z poprzedniego badania?
  Tak. Funkcja "przeniesienie danych z poprzedniej karty badania" obejmuje procedury badań profilaktycznych. Podczas rozpoczynania badania system automatycznie proponuje przeniesienie danych z poprzedniego badania.

  Czy istnieje możliwość przetestowania programu w pełnej funkcjonalności? Ze wszystkimi dostępnymi rodzajami badań.
  Program występuje tylko w jednej wersji bez względu na wybraną wielkość abonamentu. Jest to pełna wersja ze wszystkimi funkcjami i rodzajami badań. Zapraszamy do testowania bezpłatnej wersji Live DEMO.

  Jaki zakres wykonywanych badań obejmuje aplikacja?
  Lista procedur i dokumentów obsługiwanych przez program znajduje się w części "Druki medycyny pracy objęte programem oraz Ankiety i dokumenty dodatkowe" na stronie głównej programu.

  Czy rozwój i dodawanie nowych funkcji do programu będzie wiązało się z dodatkowymi opłatami?
  Wszyscy użytkownicy mają dostęp do bieżącej, pełnej funkcjonalności systemu bez względu na wybrany abonament. Cena (patrz Cennik) jest zależna wyłącznie od ilości wykonanych badań. Kolejne opcje są dodawane bez dodatkowych opłat i bez udziału użytkowników.

  Jaki zakładacie plan dodawania nowych opcji?
  Priorytet prac nad nowymi funkcjami wynika ze zgłaszanych opinii i potrzeb użytkowników oraz zmian legislacyjnych.

  Jak często jest dokonywana analiza aplikacji pod kątem zmian legislacyjnych?
  Analiza zmian prawnych jest dokonywana w sposób ciągły. W pierwszej kolejności zapewniamy użytkownikom spełnienie wymogów prawnych.

  W jaki sposób pacjent składa podpis w rejestrze?
  Znajdujemy pozycję w rejestrze i klikamy w pole “Podpis”. Pacjent składa podpis biometryczny analogicznie jak w karcie badania profilaktycznego tj. przy użyciu zintegrowanego narzędzia do podpisu.

Czy istnieje możliwość umieszczenia na fakturze płatnika innego niż zleceniodawca (np. starosta powiatowy w przypadku badania pracownika szkoły)?
Tak. Dane płatnika ustawiamy i edytujemy w danych firmy. Używamy do tego przycisku "Dodaj/usuń płatnika".

Czy cennik uwzględnia możliwość różnych wycen badania profilaktycznego ze względu na zakres wykonanych zabiegów objętych badaniem?
Cenniki pozwalają na zróżnicowane wycenianie usług zależne od umów z kontrahentami i wykonywanymi badaniami. Bogata ilość pozycji cenników pozwala na indywidualne wycenianie poszczególnych procedur badań wg uznania użytkownika.

Jak wygląda numerowanie wystawianych faktur?
System umożliwia ręczną i automatyczną numerację wystawianych faktur oraz edycję faktur.

Chcę skorzystać z własnego systemu do fakturowania.
Korzystanie z systemu nie wymaga korzystania z narzędzi fakturowania. Zachęcamy do zapoznania się z narzędziem do fakturowania ponieważ automatyzuje ono większość pracy związanej z rozliczeniami i jest bardzo dobrze odebrane przez użytkowników.

Czy wszyscy użytkownicy systemu mają pełny dostęp do danych?
Program w pełni obsługuje nadawanie uprawnień użytkownikom.

Co z uprawnieniami lekarzy do orzekania ws poszczególnych rodzajów badań i związanych z nimi pieczęciami?
W zakładce “Ustawienia użytkownika” wprowadzamy jednorazowo dane do pieczęci dotyczących poszczególnych uprawnień. System automatycznie umieści dane z pieczęci w odpowiednich miejscach elektronicznych dokumentów.

Czy mogę prowadzić własny rejestr badań, poza systemem?
Dla wszystkich rodzajów badań udostępniamy możliwość wyboru rejestru “Rejestr poza systemem”. Daje to możliwość wpisania badania do dowolnego rejestru prowadzonego przez użytkownika poza systemem e-Orzecznik. Jednakże zachęcamy do rejestrowania badań w systemie co upraszcza i porządkuje archiwum oraz optymalizuje pracę.

Czy jest dodatkowa opłata za nadzór techniczny i autorski?
Nie pobieramy dodatkowych opłat związanych z działaniem programu. Usługa działa w modelu SaaS (software as a service). Odpowiedzialność za nadzór nad oprogramowaniem i utrzymaniem systemu spoczywa na e-Orzecznik. Rozpatrywanie zgłoszeń o problemach z systemem i nadzór nad systemem są obsługiwane w ramach umowy świadczenia usługi.

Czy posiadacie politykę RODO, regulamin usługi, wzory umów?
Posiadamy kompletną Politykę RODO i Regulamin usługi. Regulamin jest przyjazny użytkownikowi i wraz z umową powierzenia danych osobowych stanowi treść zawieranej umowy usługi. Szkic umowy udostęþniamy przed zawarciem umowy oraz na życzenie wszystkim zainteresowanym. Dokładamy wszelkich starań aby uprościć kwestie formalne przy jednoczesnym spełnieniu koniecznych wymagań prawnych.

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy?
Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni.