• Wszystkie abonamenty obejmują pełną wersję systemu.
 • Nowe funkcje dodawane są bezpłatnie, automatycznie i bezobsługowo.
 • Dowolna liczba stanowisk bez dopłat i zawsze aktualny program.

Wszystkie funkcje programu w cenie

Pełny dostęp do funkcjonalności systemu bez względu na wybrany abonament.

Pracuj na wielu stanowiskach

Możesz pracować na wielu stanowiskach jednocześnie. Bez dodatkowych opłat.

Obsługa wszystkich rodzajów badań

Dostęp do wszystkich rodzajów badań.
   Obsługiwane procedury badań

Importowanie baz danych

Przeniesiemy dane z dowolnej bazy do systemu e-Orzecznik.

Dostępność w przeglądarce

Pracuj na dowolnym komputerze, który ma dostęp do internetu.

Intuicyjne uzupełnianie dokumentów

Wygląd dokumentów oparty na wzorach urzędowych. Korzystaj z aplikacji w sposób intuicyjny.

Archiwizacja kompletnych dokumentów

System kompletuje dokumenty. Przechowuje je w wygodnym i czytelnym archiwum.

Podpisywanie przy użyciu tabletu

Bezpłatne narzędzie podpisu pacjenta. Wygodny podpis lekarza.
   Obsługa narzędzia podpisu biometrycznego
  Narzędzie "Podpis przyciskiem"

Generowanie rejestrów

Badania automatycznie trafiają do rejestrów i archiwów.

Generowanie rozliczeń i faktur

Użytkownik rozliczy klienta i wystawi fakturę uwzględniając szczegóły umów.
   Faktury: ustawienia, edycja, wystawianie

Dane firm pobrane z bazy REGON

System pozwala na autouzupełnienie danych firmy, pobierając je z bazy GUS.

Karty badania specjalistów

Wynik konsultacji stanowi załącznik do karty badania. Specjalista pracuje w systemie niezależnie od miejsca pracy.

Twoja baza danych w bezpiecznej chmurze

W sytuacji awarii komputera kontynuujemy pracę na innym urządzeniu bez utraty danych.

Bezpieczne przesyłanie danych elektronicznych

Bezpieczne połączenie odbywa się z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.

Słowniki użytkownika Nowość

Zdefiniuj powtarzające się wpisy aby przyspieszyć pracę.
   Słowniki użytkownika

Najnowsza aktualizacja: 13 grudnia 2021 – Nowości

Instrukcja obsługi: Dobre praktyki na wypadek sytuacji awaryjnych podczas pracy w programie

Rejestry: Przenieś dotychczasowy rejestr do wersji elektronicznej

 • Prowadzisz tradycyjny rejestr i chcesz kontunuować numerację badań w programie?
  Dodaj rejestr w programie i rozpocznij numerowanie orzeczeń od wskazanego numeru.

 • W dowolnym momencie przejdź naturalnie z tradycyjnego rejestru do pracy w programie.

Drukowanie

 • Możliwość drukowania wszystkich dokumentów już w wersji roboczej przed zakończeniem procedury.

 • Zastosowanie: Wydrukuj wstępnie uzupełnioną kartę badania specjalisty, którą po wizycie zeskanujesz jako załącznik do badania.

 • Nadal drukujesz karty badania do własnego archiwum? Program wesprze Cię i pomoże zautomatyzować proces ich tworzenia.

Poprawki w dokumentach

 • Objęto funkcją “Słownik” kolejne pola dokumentów.

 • Badanie marynarza: Uwzględniono uwagi do pól karty i orzeczenia.

 • Zaświadczenie osoby niepełnosprawnej: Uwzględniono uwagi do pól.

 • Badanie “Sanepid”: Rozszerzono kartę badania o możliwość załączania badań dodatkowych.

 • Karta badania kierowcy: Poprawa mechaniki dat.

Dalszy rozwój programu

 • Automatyczne otwarcie orzeczenia po zakończonej procedurze badania. Podpisz i wydrukuj orzeczenie o jeden krok szybciej.

 • Faktura: Ustawiono miejscowość placówki jako domyślne miejsce wystawienia faktury.

 • Nowy film instruktażowy:   Dodawanie pacjenta, organizacji i stanowiska

 • Dodatek/Aneks do faktury: Dołożono kolumnę “Pesel”.

 • Szkic faktury: Wyróżniono wizualnie oznaczenie badań niezakończonych.

 • Uzupełniono cennik o pozycję “rynoskopia przednia” oraz słownik czynników szkodliwych o pyły drewna oraz mąki.

Wkrótce kolejne aktualizacje, a w najbliższej między innymi:

 • Automatyczne generowanie danych do raportów rocznych.

 • Słownik kodów rozpoznań chorób icd-10.

11 października 2021 – Nowości

Nowe filmy instruktażowe

 • Zdecyduj czy preferujesz czytanie tradycyjnej instrukcji obsługi czy obejrzenie filmu, na którym jest przedstawiony interesujący Cię fragment programu.

 • Filmy dostępne tutaj:   YouTube e-Orzecznik uzupełniają instrukcję obsługi systemu, czyniąc ją bardziej nowoczesną i skuteczną.

 • Wygodny dostęp do filmów:

Przydatny "Samouczek"

 • Przycisk “Samouczek” stanowi poręczny skrót do listy filmów instruktażowych dostępnych w programie.

 • Samouczek występuje w wybranych miejscach programu. Tematyka filmów jest dostosowana do miejsca, z którego użyjemy Samouczek.

 • Dzięki temu rozwiązaniu łatwiej rozpoczniesz pracę w systemie oraz poznasz nowe funkcje.

6 września 2021 – Nowości

Dokumenty dodatkowe

 • Badanie skali senności Epworth.

Zwiększenie jakości pracy

 • Liczne korekty w kartach badań zgłaszane przez użytkowników.

 • Rozszerzenie karty badania neurologicznego.

 • Poprawa przysłony ładowania programu na bardziej przyjazną dla wzroku.

Ulepszenie opcji podpisu przyciskiem

 • Możliwość złożenia wszystkich podpisów jednym przyciskiem: przycisk “Podpisz wszystkie” na listwie przycisków pod kartą badania (zastąpił przycisk “Zatwierdź”)

 • Usunięcie z karty badania niepotrzebnej opcji podpisu przyciskiem przez pacjenta.

Ponadto

 • Uporządkowanie i uściślenie dat wyświetlanych w kartach badań oraz tabelach: rozpoczęte badania, rejestry, szkice faktur, faktury.

 • Uzupełniono pozycje badań dodatkowych i cenników: dodano 11 pozycji zgłoszonych przez użytkowników.

 • Uzupełniono pozycje słownika czynników szkodliwych na stanowisku pracy: tężec, odra.

 • Poprawiono czytelność aplikacji w polu podpisu biometrycznego pacjenta.

4 sierpnia 2021 – Nowości

Nowe karty badań i formularze
   Wzory dokumentów dla medycyny pracy: Karty badań, orzeczenia, dokumenty dodatkowe e-Orzecznik


 • Badanie: MARYNARZ ŻEGLUGI MORSKIEJ.

 • Badanie: ZAŚWIADCZENIE OGÓLNE.

 • Dokumenty dodatkowe: Informacja dla lekarza POZ.

Słowniki użytkownika
   Słowniki użytkownika

 • Nie powielaj wpisów: Zdefiniuj najczęściej pojawiające się wpisy dla wybranych pól.

 • Użyj automatycznej wartości domyślnej dla wybranego pola.

 • Zdefiniuj własne wartości wpisów i wybieraj je z listy.

Ponadto

 • Korekty w drukach i formularzach. Poprawiono obsługę pieczątek i pól podpisu.

 • Obsługa w pieczęci nagłówkowej miejsca prowadzenia działalności innej niż adres placówki.

 • Nowe pozycje w cennikach.

28 czerwca 2021 – Nowe funkcje systemu eOrzecznik

Nowe karty badań i formularze
   Wzory dokumentów dla medycyny pracy: Karty badań, orzeczenia, dokumenty dodatkowe e-Orzecznik


 • Badanie: PRACOWNIK OCHRONY.

 • Badanie: PRACOWNIK ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO.

 • Badania: DETEKTYW.

 • Badanie: URLOP na poratowanie zdrowia dla NAUCZYCIELA.

 • Badanie: SŁUŻBA WIĘZIENNA.

 • Badanie: Uzupełnienie kart badań o brakujące ZAWODY PRAWNICZE.

 • W przygotowaniu badanie: marynarz żeglugi morskiej.

Ponadto

 • Rozpoczynamy publikowanie filmów instruktażowych w zakładce "Nowe Funkcje", gdzie tłumaczymy nowe funkcjonalności. Wszystkie filmy znajdziesz na kanale YouTube e-Orzecznik

 • Jesteśmy na Facebooku. Zapraszamy do śledzenia naszego kanału i dyskusji na temat systemu e-Orzecznik

12 czerwca 2021 – Nowe funkcje systemu eOrzecznik

Nowe karty badań i formularze
   Wzory dokumentów dla medycyny pracy: Karty badań, orzeczenia, dokumenty dodatkowe e-Orzecznik


 • Badanie: BROŃ.

 • Badanie: POLICJA.

 • Badania: ZAWODY PRAWNICZE.

 • Badanie: ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA.

 • Dokumenty dodatkowe: Upoważnienie o dostępie do dokumentacji medycznej.

 • Dokumenty dodatkowe: Zaświadczenie dla niepełnosprawnego o pracy w godzinach nadliczbowych.

 • Dokumenty dodatkowe: Ankieta RODO.

 • Wiele drobnych poprawek, zwiększających wydajność pracy z formularzami.

 • Kolejne procedury i druki w przygotowaniu.

Rejestry
   Wykreślenie pozycji z rejestru, drukowanie rejestru

 • Mechanizm wykreślania pozycji z rejestru "Wykreśl z rejestru".

 • Możliwość pobrania rejestru w formie pliku pdf "Drukuj rejestr".

 • Możliwość wpisania miejscowości wydania orzeczenia innej niż domyślna.

Cenniki i lista badań

 • Uzupełnienie cenników i rodzajów badań: dodano wszystkie zgłoszone pozycje.

 • Dodanie opcji ukrywania nieużywanych pozycji cenników i badań "Pozycje cenników": zwiększenie elastyczności wycen badań.    Cennik: ukrywanie pozycji cennika e-Orzecznik

 • Zwiększenie czytelności listy badań.

Faktury
   Faktury: ustawienia, edycja, wystawianie

 • Możliwość własnego numerowania faktur.

 • Dodanie podstawy prawnej zwolnienia z VAT.

 • Automatyczne generowanie dodatku do faktury z dodatkowymi informacjami na temat wykonanych badań: Dokument do użytku własnego nie jest dołączany do wysyłanej faktury.

Inne

 • Możliwość dodania i obsługi organizacji bez numeru NIP.

 • Poprawa nazw pobieranych plików i faktur.

12 maja 2021 – Nowe funkcje systemu eOrzecznik

Uproszczenie mechanizmów logowania

 • Każdy użytkownik posiada dodatkowy “Identyfikator użytkownika”, którego może używać wymiennie zamiast loginu. Ma to ułatwić logowanie np. na urządzeniach mobilnych. Identyfikator jest widoczny w zakładce Administrator/Użytkownicy.

 • Precyzyjne komunikaty przy błędnych logowaniach.

 • Usprawniono przebieg logowania w przypadku niestabilnego łącza internetowego.

Udoskonalone narzędzia wyszukiwania danych

 • Domyślne widoki tabel sortują dane wg ostatnio dodanych pozycji.

 • Przyjazne narzędzia wyszukiwania i sortowania w wielu tabelach i wyszukiwaniach.

 • Umożliwienie użycia polskich znaków i znaków specjalnych do wszystkich wyszukiwań i filtrowań.

18 kwietnia 2021 – Nowe funkcje systemu eOrzecznik

Edycja badania po wydaniu orzeczenia


   Edycja badania po wydaniu orzeczenia

Odblokuj podpisane pola, nanieś edycję i ponownie podpisz.

Treść orzeczenia aktualizuje się na podstawie zmian w karcie badania.

Edycja odbywa się w karcie badania zamkniętego (znajdziesz ją w rejestrze lub w historii badań pacjenta).

System dba o autoryzację nanoszonych zmian.

Poprawa narzędzia podpisu
   Narzędzie "Podpis przyciskiem"

Zalogowany użytkownik systemu zatwierdza dokumenty jednym przyciskiem.

W praktyce nowe narzędzie umożliwia aby podpis biometryczny był składany wyłącznie przez pacjenta.

Wciąż istnieje możliwość składania podpisu biometrycznego przez użytkowników systemu, ale nowe rozwiązanie jest znacznie wygodniejsze.

Narzędzie użyteczne także przy edycji po wydaniu orzeczenia.

Ponadto ulepszeniu uległy

 • Liczne poprawki kart badań zwiększające wydajność pracy i poprawiające ich wygląd

 • Okno rozpoczęcia badania i dodawania/wyboru stanowiska

 • Drukowanie plików

 • Podgląd załączników (automatyczne otwieranie w nowym oknie przeglądarki)

 • Wyświetlanie i obsługa tabel wszystkich widoków aplikacji

 • Lista czynników szkodliwych

 • ... i wiele innych poprawek, które składają się na najwyższą jakość systemu

Funkcje w przygotowaniu

Wersja offline

Wersja instalacyjna na komputer bez konieczności posiadania dostępu do internetu.

System dla pracodawców

Pracodawca zarządza badaniami pracowników i stanowiskami pracy. Dostęp do wystawianych orzeczeń, faktur i umów.

Obsługa skierowań od pracodawców

Skierowania pojawiają się na koncie lekarza i umozliwia rozpoczęcie badania.

Integracja z laboratoriami diagnostycznymi

Integracja z systemami laboratoriów diagnostycznych i załączanie otrzymanych wyników.

Elektroniczne podpisywanie dokumentów

Integracja z narzędziem podpisu umożliwiającego podpisywanie dokumentacji zewnętrznej.