Promocja!

Polecając nasz system, otrzymasz rabat 20% na kolejny rok współpracy. Rabaty łączą się aż do 100%.

Rabat zostaje przyznany z chwilą, kiedy nowy klient podczas zawierania umowy powoła się na polecenie od Państwa.

Zmiany dla wersji eOrzecznik_3.0   (Dostępność: demo 12.06, produkcja 12.06)

Nowe karty badań i formularze

 • Badanie: BROŃ.

 • Badanie: POLICJA.

 • Badania: ZAWODY PRAWNICZE.

 • Badanie: ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA.

 • Dokumenty dodatkowe: Upoważnienie o dostępie do dokumentacji medycznej.

 • Dokumenty dodatkowe: Zaświadczenie dla niepełnosprawnego o pracy w godzinach nadliczbowych.

 • Dokumenty dodatkowe: Ankieta RODO.

 • Wiele drobnych poprawek, zwiększających wydajność pracy z formularzami.

 • Kolejne procedury i druki w przygotowaniu.

Rejestry

 • Mechanizm wykreślania pozycji z rejestru "Wykreśl z rejestru".

 • Możliwość pobrania rejestru w formie pliku pdf "Drukuj rejestr".

 • Możliwość wpisania miejscowości wydania orzeczenia innej niż domyślna.

Cenniki i lista badań

 • Uzupełnienie cenników i rodzajów badań: dodano wszystkie zgłoszone pozycje.

 • Dodanie opcji ukrywania nieużywanych pozycji cenników i badań "Pozycje cenników": zwiększenie elastyczności wycen badań.

 • Zwiększenie czytelności listy badań.

Faktury

 • Możliwość własnego numerowania faktur.

 • Dodanie podstawy prawnej zwolnienia z VAT.

 • Automatyczne generowanie dodatku do faktury z dodatkowymi informacjami na temat wykonanych badań: Dokument do użytku własnego nie jest dołączany do wysyłanej faktury.

Inne

 • Możliwość dodania i obsługi organizacji bez numeru NIP.

 • Poprawa nazw pobieranych plików i faktur.

Zmiany dla wersji eOrzecznik_2.1   (Dostępność: demo 12.05, produkcja 15.05)

Uproszczenie mechanizmów logowania

 • Każdy użytkownik posiada dodatkowy “Identyfikator użytkownika”, którego może używać wymiennie zamiast loginu. Ma to ułatwić logowanie np. na urządzeniach mobilnych. Identyfikator jest widoczny w zakładce Administrator/Użytkownicy.

 • Precyzyjne komunikaty przy błędnych logowaniach.

 • Usprawniono przebieg logowania w przypadku niestabilnego łącza internetowego.

Udoskonalone narzędzia wyszukiwania danych

 • Domyślne widoki tabel sortują dane wg ostatnio dodanych pozycji.

 • Przyjazne narzędzia wyszukiwania i sortowania w wielu tabelach i wyszukiwaniach.

 • Umożliwienie użycia polskich znaków i znaków specjalnych do wszystkich wyszukiwań i filtrowań.

Zmiany dla wersji eOrzecznik_2.0  (Dostępność: produkcja 18.04)

Edycja badania po wydaniu orzeczenia

Odblokuj podpisane pola, nanieś edycję i ponownie podpisz.

Treść orzeczenia aktualizuje się na podstawie zmian w karcie badania.

Edycja odbywa się w karcie badania zamkniętego (znajdziesz ją w rejestrze lub w historii badań pacjenta).

System dba o autoryzację nanoszonych zmian.

Poprawa narzędzia podpisu

Zalogowany użytkownik systemu zatwierdza dokumenty jednym przyciskiem.

W praktyce nowe narzędzie umożliwia aby podpis biometryczny był składany wyłącznie przez pacjenta.

Wciąż istnieje możliwość składania podpisu biometrycznego przez użytkowników systemu, ale nowe rozwiązanie jest znacznie wygodniejsze.

Narzędzie użyteczne także przy edycji po wydaniu orzeczenia.

Ponadto ulepszeniu uległy

 • Liczne poprawki kart badań zwiększające wydajność pracy i poprawiające ich wygląd

 • Okno rozpoczęcia badania i dodawania/wyboru stanowiska

 • Drukowanie plików

 • Podgląd załączników (automatyczne otwieranie w nowym oknie przeglądarki)

 • Wyświetlanie i obsługa tabel wszystkich widoków aplikacji

 • Lista czynników szkodliwych

 • ... i wiele innych poprawek, które składają się na najwyższą jakość systemu

Najbardziej wydajny system dla medycyny pracy

Wszystkie funkcje programu w cenie

Wszyscy użytkownicy posiadają pełny dostęp do funkcjonalności systemu bez względu na wybrany abonament.

Pracuj na wielu stanowiskach

Posiadasz przychodnię lub dodatkowy personel? W ramach abonamentu możesz pracować na wielu stanowiskach jednocześnie. Bez dodatkowych opłat.

Obsługa wszystkich rodzajów badań

Kierowcy, sanepid, broń, nauczyciele, służby mundurowe, druki procedur odwoławczych, studenci, orzeczenia o niepełnosprawności, pracownicy sądów, marynarze i inne.

Dostępność w przeglądarce

Zawsze aktualna wersja systemu dostępna jest na każdym komputerze, który ma dostęp do internetu.

Intuicyjne uzupełnianie dokumentów

Wygląd uzupełnianych dokumentów (np. karty badania profilaktycznego) jest oparty na wzorach urzędowych. Korzystamy z aplikacji w sposób intuicyjny, jakbyśmy robili to na kartce.

Generowanie i archiwizacja kompletnych dokumentów

System kompletuje dokumenty niezbędne do zarchiwizowania badania. Tworzy karty badań, orzeczenia, ankiety, zaświadczenia i wspomaga dodawanie załączników.

Podpisywanie przy użyciu tabletu

Bezpłatne narzędzie do składania podpisów biometrycznych. Bez potrzeby kupowania dodatkowych urządzeń.

Generowanie rejestrów

Badania automatycznie pojawią się w wybranych rejestrach lub archiwach.

Generowanie rozliczeń i faktur

Użytkownik bez trudu rozliczy klienta uwzględniając wszystkie szczegóły umów i nadając mu wybrany cennik.

Dane firm pobrane z bazy REGON

System pozwala na autouzupełnienie danych firmy, pobierając je z bazy GUS.

Twoja baza danych w bezpiecznej chmurze

W sytuacji awarii komputera kontynuujemy pracę na innym urządzeniu bez utraty danych.

Bezpieczne przesyłanie danych elektronicznych

Wszystkie połączenia z systemem odbywają się w bezpieczny sposób z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.

JUŻ WKRÓTCE

Wersja offline systemu

Wersja instalacyjna z lokalną bazą danych na komputerze. Praca bez konieczności posiadania dostępu do internetu.

Zintegrowany system dla pracodawców

Użytkownik konta dla pracodawców w systemie e-Orzecznik zarządza listą swoich pracowników, stanowiskami pracy i warunkami szkodliwymi. Ma dostęp do wystawianych orzeczeń, faktur czy umów z dostawcami usług medycyny pracy.

Wysyłanie skierowań przez pracodawców bezpośrednio do systemu

Skierowania automatycznie pojawiają się na koncie lekarza i automatycznie pojawia się oczekujące badanie. Baza firmy jest uzupełniana o nowe stanowiska pracy.

Importowanie baz danych

Przeniesiemy dane z dowolnej bazy do systemu e-Orzecznik.

Integracja z laboratoriami diagnostycznymi

Integracja z systemami laboratoriów diagnostycznych. Automatycznego wysyłania skierowań na badania diagnostyczne i załączania otrzymanych wyników.

Moduł dla lekarzy specjalistów

Każdy specjalista posiada konto w systemie e-Orzecznik. Wynik konsultacji specjalistycznej jest automatycznie odsyłany do konta lekarza zlecającego badanie. Specjalista przesyła podpisane elektronicznie wyniki konsultacji do systemu lekarza medycyny pracy niezależnie od miejsca, w którym znajduję się jego gabinet.

Podpisywanie dokumentów za pomocą dowodu osobistego

Wyposażenie gabinetu w odpowiedni czytnik pozwala pacjentowi oraz lekarzowi podpisać wybrany dokument przy pomocy dowodu.