FUNKCJE

Wszystkie funkcje programu w cenie

Wszyscy użytkownicy posiadają pełny dostęp do funkcjonalności systemu bez względu na wybrany abonament.

Pracuj na wielu stanowiskach

Posiadasz przychodnię lub dodatkowy personel? W ramach abonamentu możesz pracować na wielu stanowiskach jednocześnie. Bez dodatkowych opłat.

Obsługa wszystkich rodzajów badań

Kierowcy, sanepid, broń, nauczyciele, służby mundurowe, druki procedur odwoławczych, studenci, orzeczenia o niepełnosprawności, pracownicy sądów, marynarze i inne.

Dostępność w przeglądarce

Zawsze aktualna wersja systemu dostępna jest na każdym komputerze, który ma dostęp do internetu.

Intuicyjne uzupełnianie dokumentów

Wygląd uzupełnianych dokumentów (np. karty badania profilaktycznego) jest oparty na wzorach urzędowych. Korzystamy z aplikacji w sposób intuicyjny, jakbyśmy robili to na kartce.

Generowanie i archiwizacja kompletnych dokumentów

System kompletuje dokumenty niezbędne do zarchiwizowania badania. Tworzy karty badań, orzeczenia, ankiety, zaświadczenia i wspomaga dodawanie załączników.

Podpisywanie przy użyciu tabletu

Bezpłatne narzędzie do składania podpisów biometrycznych. Bez potrzeby kupowania dodatkowych urządzeń.

Generowanie rejestrów

Badania automatycznie pojawią się w wybranych rejestrach lub archiwach.

Generowanie rozliczeń i faktur

Użytkownik bez trudu rozliczy klienta uwzględniając wszystkie szczegóły umów i nadając mu wybrany cennik.

Dane firm pobrane z bazy REGON

System pozwala na autouzupełnienie danych firmy, pobierając je z bazy GUS.

Twoja baza danych w bezpiecznej chmurze

W sytuacji awarii komputera kontynuujemy pracę na innym urządzeniu bez utraty danych.

Bezpieczne przesyłanie danych elektronicznych

Wszystkie połączenia z systemem odbywają się w bezpieczny sposób z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.

JUŻ WKRÓTCE

Wersja offline systemu

Wersja instalacyjna z lokalną bazą danych na komputerze. Praca bez konieczności posiadania dostępu do internetu.

Zintegrowany system dla pracodawców

Użytkownik konta dla pracodawców w systemie e-Orzecznik zarządza listą swoich pracowników, stanowiskami pracy i warunkami szkodliwymi. Ma dostęp do wystawianych orzeczeń, faktur czy umów z dostawcami usług medycyny pracy.

Wysyłanie skierowań przez pracodawców bezpośrednio do systemu

Skierowania automatycznie pojawiają się na koncie lekarza i automatycznie pojawia się oczekujące badanie. Baza firmy jest uzupełniana o nowe stanowiska pracy.

Importowanie baz danych

Przeniesiemy dane z dowolnej bazy do systemu e-Orzecznik.

Integracja z laboratoriami diagnostycznymi

Integracja z systemami laboratoriów diagnostycznych. Automatycznego wysyłania skierowań na badania diagnostyczne i załączania otrzymanych wyników.

Moduł dla lekarzy specjalistów

Każdy specjalista posiada konto w systemie e-Orzecznik. Wynik konsultacji specjalistycznej jest automatycznie odsyłany do konta lekarza zlecającego badanie. Specjalista przesyła podpisane elektronicznie wyniki konsultacji do systemu lekarza medycyny pracy niezależnie od miejsca, w którym znajduję się jego gabinet.

Podpisywanie dokumentów za pomocą dowodu osobistego

Wyposażenie gabinetu w odpowiedni czytnik pozwala pacjentowi oraz lekarzowi podpisać wybrany dokument przy pomocy dowodu.