Wielka Wiosenna Aktualizacja - Zyskujesz czas i przyjemność pracy!
Kwiecień 2024

  POPRAWA WYDAJNOŚCI PRACY


 • Automatyczny wybór badań dodatkowych w karcie badania na podstawie stanowiska

  • Dla każdego stanowiska ustaw domyślne badania dodatkowe i zapomnij o ręcznym wyborze.

  • Wybrane pozycje uzupełniają kartę badania.

  • Zastosuj: Firmy -> (wybierz firmę) -> Stanowiska -> (kolumna 'Akcje') Edytuj.


 • Nowy pacjent i nowa firma automatycznie wybrane w oknie Rozpoczęcia badania

  • Naturalnie rozpocznij badanie nowo dodanego pacjenta i firmy.


 • Wydaj dodatkowo orzeczenie SANEPID w ramach badania profilaktycznego

  Zastosuj: karta badania profilaktycznego -> dolna część karty -> zaznacz przycisk 'Wydaj dodatkowe orzeczenie Sanepid' i wypełnij dodatkowe dane do orzeczenia -> Po wydaniu orzeczenia program wygeneruje dodatkowe orzeczenie Sanepid


 • Próba dodania pacjenta, który jest już w bazie

  • Tuż po wpisaniu numeru PESEL, otrzymasz komunikat.

  • Natychmiastowa informacja oszczędzi wpisywania pozostałych danych.


 • Zbiorczy widok dokumentów z widocznym statusem podpisów

  • Podgląd statusu podpisu także dodatkowych procedur.

  • Łatwo utrzymasz kontrolę nad podpisami pacjenta i lekarza.


 • Przyciski przechodzenia pomiędzy stronami kart badań

  • Mniej scrollowania myszką w karcie.


 • Nowy wybór zakresu dat w tabelach i statystykach

  • Poprawione narzędzie z szybkim wyborem np. “poprzedni miesiąc”.

  • Usprawnienie wyboru zakresu dat, który jest nielubianą czynnością.


 • Dzięki powyższym zmianom zyskasz dodatkowy czas dla każdego pacjenta, który poprawi jakość Twojej pracy. Sam oceń ile czasu zyskałeś.

  FAKTURY - Gruntowna przebudowa obsługi faktur i rozliczeń

  Zapomnij o ręcznym tworzeniu faktur. Faktury w pełni automatyczne i obsłużone.


 • NOWE NARZĘDZIE: “Notatka do faktury” ułatwi filtrowanie i zarządzanie rozliczeniami z pośrednikami płatności np. Luxmed lub PZU

  • Oznacz badanie wybraną notatką np. “LUXMED”

  • Filtruj oznaczone badania i przenoś do właściwych szkiców faktur.

  • Dodaj notatkę: karta badania profilaktycznego -> dolna część karty -> przycisk: Notatka do faktury
   Podgląd notatek: Faktury -> Szkice faktur -> (wybierz szkic) -> Pozycje na fakturze -> kolumna 'Notatka'


 • Przenoś badania z faktur pomiędzy firmami i płatnikami

  • Badanie zdjęte z faktury rozlicz z inną firmą.

  • Wybrałeś niewłaściwą firmę podczas badania? - Wciąż możesz poprawnie rozliczyć to badanie.

  • Zastosuj: Faktury -> Szkice faktur -> wybierz szkic -> Pozycje na fakturze -> kolumna 'Akcje' -> przycisk 'Przenieś do szkicu faktury innej firmy'
   lub
   Faktury -> zakładka 'Badania zdjęte z faktur - widok zbiorczy' -> kolumna 'Akcje' -> przycisk 'Zmień firmę' -> wybór firmy z listy -> (po zmianie firmy) ta sama kolumna -> przycisk 'Dodaj do szkicu faktury'


 • Zbiorcza tabela badań zdjętych z faktur

  • Zarządzaj wszystkimi badaniami zdjętymi z faktur w jednym miejscu.

  • Przenoś badania do szkicu faktury innej firmy np. Luxmedu lub innego płatnika.

  • W powiązaniu z narzędziem “Notatka do faktury” powstało narzędzie kompleksowej obsługi rozliczeń względem płatnika innego niż pracodawca

  • Zastosuj: Faktury -> zakładka 'Badania zdjęte z faktur - widok zbiorczy'


 • Dołącz “Dodatek do faktury” do maila z fakturą

  • Nowy wzór “Dodatku” umożliwia wysyłkę zbiorczych danych z zachowaniem ochrony danych osobowych.

  • W danych firmy ustawisz wysyłanie “Dodatku” z fakturą.

  • Zastosuj: Firmy -> (wybierz firmę) -> Edytuj dane firmy -> opcja: 'Załącz dodatek do faktury'


 • Dodawaj ręcznie dowolne pozycje do faktur

  • Ręcznie dopiszesz usługę, która nie została uwzględniona podczas automatycznego tworzenia faktury.

  • Zastosuj: Faktury -> Szkice faktur -> (wybierz szkic) -> sekcja 'Pozycje na fakturze' -> przycisk 'Dopisz ręcznie pozycję do faktury'


 • Płatnik i zmiana płatnika edytowalne z poziomu szkicu faktury

  Zastosuj: Faktury -> Szkice faktur -> (wybierz szkic) -> pole 'Nabywca/Płatnik (jeśli inny niż odbiorca)' -> przycisk 'Ustaw nabywcę innego niż odbiorcę'


 • Opcja usuwania pustego szkicu faktury

  Zastosuj: Faktury -> Szkice faktur -> (wybierz szkic) -> przycisk 'Usuń pusty szkic faktury'


 • Narzędzie fakturowania przeszło znaczną przebudowę i jest jeszcze bardziej godne polecenia. Jeśli wciąż nie korzystasz z fakturowania w programie, to dobry czas aby rozważyć zmianę. Jeśli potrzebujesz dodatkowego szkolenia z zakresu faktur: Zadzwoń do nas! W przeciwnym wypadku my do Ciebie zadzwonimy i pomożemy Ci podnieść jakość pracy w e-Orzecznik.

  STATYSTYKI


 • Nowość. Zbiorcze i szczegółowe listy badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych

  • TWOJEJ PLACÓWKI.

  • FIRM.

  • LEKARZY i użytkowników.


  DLA WOJEWÓÐZKICH OŚRODKÓW MEDYCYNY PRACY

  Uzupełniamy ofertę o nowe narzędzia i zapraszamy Wojewódzkie Ośrodki do współpracy.


 • Obsługa KSIĄG, REJESTRÓW i SPISÓW wymienionych w ustawie o medycynie pracy

  • Księga prowadzonych kontroli.

  • Księga podejrzeń i rozpoznań chorób zawodowych.

  • Księga odwołań od treści orzeczeń.

  • Księga wizytacji stanowisk pracy.

  • Księga udzielonych konsultacji.

  • Rejestr lekarzy.

  • Rejestr podstawowych jednostek medycyny pracy.

  • Zastosuj: Menu -> nowa zakładka 'Księgi i Spisy'


 • Obsługa CHORÓB ZAWODOWYCH

  • Nowa grupa procedur dostępna w programie.

  • Zastosuj: Ustawienia-> zakładka 'Pokaż/ukryj pozycje badań i cenników' -> 'Pokaż/ukryj: Procedurę, Rodzaj badania' -> (wybierz z listy)


 • DLA PSYCHOLOGÓW


 • Nowe procedury dla psychologów

  • Opinia - Ogólna.

  • Opinia - Detektyw.

  • Sędzia / Zawody prawnicze.

  • Inspektor transportu drogowego.

  • Pracownik ochrony fizycznej.

  • Materiały wybuchowe: Wojskowe/Policyjne oraz Cywilne.

  • Scenariusze odwoławcze dla wszystkich procedur.

  • Zastosuj: Ustawienia -> zakładka 'Pokaż/ukryj pozycje badań i cenników' -> 'Pokaż/ukryj: Procedurę, Rodzaj badania'-> (wybierz z listy)


 • Liczne zmiany

  • Dopracowanie kolumn rejestrów.

  • Znaczne usprawnienia w drukach.


  PROCEDURY I DOKUMENTY DODATKOWE

  Gruntowne prace nad wydajnością i liczne nowe druki w odpowiedzi na Państwa potrzeby.   NOWE PROCEDURY

   Zastosuj: Ustawienia -> zakładka 'Pokaż/ukryj pozycje badań i cenników' -> 'Pokaż/ukryj: Procedurę, Rodzaj badania' -> (wybierz z listy)


  • Choroby zawodowe

   • Zgłoszenie podejrzenia.

   • Ocena narażenia.

   • Orzeczenie o rozpoznaniu.

   • Orzeczenie brak rozpoznania.


  • Badanie maszynisty kolejowego

   • Wstęp do kompleksowej obsługi procedur dla kolejnictwa.


  • Zaświadczenie dla pielęgniarki/położnej


  • Policja: Orzeczenie dla delegowanego Policjanta


  • Procedura “Tylko badania pomocnicze”

   • Obsługa i roliczenie badania bez docelowej procedury kończącej.


   NOWE DOKUMENTY DODATKOWE

   Zastosuj: Ustawienia -> zakładka 'Pokaż/ukryj pozycje badań i cenników' -> 'Pokaż/ukryj: Lista d. dokumentów' -> (wybierz z listy)  • Dokument: Zalecenia dla pacjenta

   • Na podstawie zaleceń wpisanych w karcie badania profilaktycznego.

   • Automatycznie wygeneruj kompletny dodatkowy dokument dla pacjenta, .


  • Zwolnienie z obowiązku pasów bezpieczeństwa


  • Ocena laryngologiczna pracy głosem


  • Skierowanie na rehabilitację


  • Kwestionariusz EuroSAS obturacyjny bezdech


Wykonaliśmy ponad 150 zadań. Dbamy aby rozwój e-Orzecznika utrzymać w duchu płynnych zmian i subtelnego usprawnienia pracy. Mamy nadzieję, że pokochają Państwo e-Orzecznik w wersji 11.

Listopad 2023 - Porządek, Prostota i Wygoda.
Oszczędzasz cenny czas przy każdej czynności. Każdego dnia.

  PORZĄDEK

 • Kalendarz wizyt: Wizyty specjalistów w kalendarzu.

 • Obsługa faktur: Nowe narzędzia wyszukiwania m.in. po wybranym zakresie dat.


 • PROSTOTA

 • Karta badania profilaktyki: Pole WKO wypełnisz jednym kliknięciem.

 • Edycja dokumentu przyciskiem “Podpisz/Usuń podpisy”: Utrzymaj uwagę na istotnej treści bez szukania miejsca podpisu.

 • Pokaż/ukryj dodatkowe dokumenty: Odkryj tylko przydatne procedury.


 • WYGODA

 • Status podpisów: Bez wysiłku sprawdź i uzupełnij podpisy.

 • Oceń zawartość przycisków Załączniki, Notatka, Dodatkowe dokumenty: Podświetlenie zwróci uwagę na ich zawartość.

 • Łatwo odzyskaj hasło na mail w przypadku jego utraty.

Szczegółowe zmiany podnoszące jakość pracy:


Status podpisania dokumentów

 • Program sprawdzi status podpisania dokumentów.

 • Bez wysiłku sprawdź i uzupełnij podpisy.

Kalendarz wizyt

 • Dodaj lekarza specjalistę: Dodaj specjalistę do wizyty i zobacz jego wizyty w kalendarzu.

 • Widok dzienny kalendarza: Nowa kolumna PESEL z opcją filtrowania pacjenta.

Karta badania profilaktyki

 • Łatwy wybór WKO: Teraz pole WKO uzupełnisz jednym kliknięciem.

 • Nowe pole “Uwagi” pod wywiadem z pacjentem.

 • Dopasowane wielkości pól opisu wzroku pacjenta.

Faktury

 • Wybierz zakres dat w kolumnie Data wystawienia faktury.

 • Praktyczna liczba porządkowa wystawianych faktur i jej sortowanie.

 • Filtrowanie kolumny Numer faktury.

Objęcie funkcją Pokaż/Ukryj grupy dokumentów Dokumenty dodatkowe

 • Trzymaj na wierzchu tylko potrzebne druki dokumentów.

Ustawienia użytkownika

 • Wybierz widok programu “Rejestr” lub “Rozpoczęte badania”, który jest widoczny po wydaniu orzeczenia.

Rozpoczęte badania

 • Wyróżnienie koloru wiersza obecnie otwartego badania.

 • Lepsza współpraca i komunikacja między użytkownikami.

Ulepszone i nowe procedury badań

 • BADANIE KIEROWCY:

  • Orzeczenie: Rozdzielenie kodów ograniczeń dotyczących kierowcy i pojazdu.

  • Karta badania: Uproszczenie pola wyboru ograniczeń kierowcy i pojazdu.

 • Nowa procedura: Badanie NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO.

 • Nowy wzór rejestru badań uczniów Uczeń, student, doktorant.

Liczne sugestie uwzględnione dokumentach, między innymi:

 • Upoważnienie do uzyskania informacji o stanie zdrowia.

 • Zaświadczenie dla kobiet w ciąży.

 • Ankieta RODO.

 • Ankieta/oświadczenie kierowcy.

 • Wniosek o objęcie profilaktyczną opieką medyczną.

 • Oceny: Okulistyczna, Laryngologiczna, Neurologiczna.

 • Karta badania Sanepid.

 • Zaświadczenie o potrzebie stosowania okularów lub szkieł kontaktowych.

 • Orzeczenie Kurator sądowy.

Sierpień 2023 - Live DEMO bez potrzeby logowania
Wypróbuj i poznaj aplikacje bez zbędnych barier

   LIVE DEMO - Bezpośredni dostęp bez logowania do aplikacji z podręcznym samouczkiem


  • Live DEMO oferuje pełną funkcjonalność aplikacji.

  • Łatwy dostęp bez potrzeby posiadania osobistego konta demo.

  Nowy film “Wydaj orzeczenie AUTOMATYCZNIE” - Użytkownicy są zachwyceni nową funkcją


   Jednym kliknięciem:

  • Przybij wybrane pieczęci w karcie badania i orzeczeniu.

  • Podpisz podpisem wewnętrznym kartę i orzeczenie.

  • Wydaj orzeczenie i umieść je w domyślnym rejestrze.

  • Wydrukuj orzeczenie (jedno- lub dwustronnie).


Oszczędzisz kilkunastu kliknięć i operacji, które pochłaniają Twój cenny czas.

Nowa wersja słowników użytkownika


  • Podręczna edycja wartości pola bez otwierania okna słownika.

  • Podział pól objętych słownikiem na wygodne dwa obszary.

  • Doskonale przyjęta poprawka zwiększyła wydajność codziennej pracy.

Nowa procedura badań


  • Urlop na poratowanie zdrowia dla nauczyciela akademickiego.

Czerwiec 2023 - Wydajna obsługa pacjenta
Lepsza organizacja pracy, wsparcie przy rozliczeniach

WYDAJNA OBSŁUGA PACJENTA:


 • Jednolity początek obsługi pacjenta - Wpisz kilka cyfr PESEL:

  • Aplikacja oceni, czy pacjent jest w bazie i zasugeruje kolejny krok

  • Kontynuuj (jeśli zostało rozpoczęte) lub rozpocznij badanie

  • Dodaj pacjenta (jeśli brak w bazie)


 • Opcjonalna widoczność pola BMI (patrz: “Ustawienia Automatyczne” w karcie badania):

  • Profilaktyka, Straż PSP i OSP, Uczniowie


 • Dodawanie pacjenta - Automatyczna nazwa miejscowości:

  • Nazwa miejscowości na podstawie kodu pocztowego

  • Oszczędzisz czas i poprawnie wpiszesz nazwę

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ:


 • Plik w formacie JPK_VAT:

  • Automatyczne podsumowanie danych rozliczeniowych

  • Format pliku odpowiada potrzebom rozliczeń księgowych

  • Znaczne ułatwienie czynności księgowych


 • Elastyczny cennik - Dodaj własną pozycję cennika:

  • Dostosuj nazwy usług do Twoich potrzeb


 • Dodatek do faktury - Ręczny wybór kolumn:

  • Sam określ zawartość generowanego dodatku


 • Ręczna edycja faktury:

  • Możliwość edycji wyliczonych kwot bez zmian w cenniku


 • Dodaj załącznik do firmy:

  • Trzymaj umowy i inne dokumenty bezpośrednio w aplikacji

  • Uporządkuj terminy zawieranych umów

LEPSZA ORGANIZACJA PRACY:


 • Dzienna konfiguracja- Ułatwienie dla pracy w kilku lokalizacjach:

  • Ustaw bieżącą miejscowość pracy oraz pieczęć nagłówkową

  • Łatwo dostosujesz miejsce wydania dokumentów


 • Dodawanie załączników do badań - Szybciej dodasz załącznik:

  • Domyślny wybór dzisiejszej daty

  • Domyślny wybór “Umieść w historii załączników pacjenta”


 • Blokada otwartej karty pozostałym użytkownikom:

  • System poinformuje, że karta jest otwarta i kto jej obecnie używa

  • Bez ryzyka nadpisania i utraty danych

  • Doskonała współpraca lekarza i rejestracji


 • Terminarz wizyt - Możliwość dodania notatki do wizyty:

  • Notatka widoczna na liście wizyt usprawni komunikację

LICZNE USPRAWNIENIA:


 • Bardziej widoczny fakt podpisania pola objętego słownikiem

 • Uzupełniona lista czynników szkodliwych i pozycji cenników

 • Czytelne objaśnienie przy dodaniu pacjenta bez peselu

 • Bardziej intuicyjne drukowanie faktur i łatwiejsza zmiana wyboru podstawy prawnej zwolnienia z VAT

 • Dodatkowe opcje sortowania tabeli faktur

 • Orzeczenia Policji skrócone do jednej strony

 • Dane pacjenta: Opcjonalne pole “Zawód wyuczony/zawód wykonywany”: W przypadku uzupełnienia dane trafią do kart badań

 • Liczne drobne usprawnienia w dokumentach oraz nowe pola objęte funkcją słownika

NOWE DRUKI:


 • Nowy rodzaj badania:

  • Zaświadczenie dla osoby bezrobotnej skierowanej z PUP

 • Dodatkowy dokument:

  • Zaświadczenie o zdolności widzenia dla personelu badań nieniszczących

Luty 2023 - Wydaj orzeczenie automatycznie
Poczuj poprawę wydajności pracy   Film - Wydaj orzeczenie AUTOMATYCZNIE

AUTOMATYZACJA WYDAWANIA ORZECZENIA


W ustawieniach karty badania wskażesz domyślne pieczęci i podpisy, domyślny rejestr i domyślny rodzaj wydruku, które będą podlegały automatyzacji.


Jednym kliknięciem:

 • Przybijesz wybrane pieczęci na karcie badania oraz na orzeczeniu.

 • Podpiszesz podpisem wewnętrznym wybrane pola karty i orzeczenia.

 • Wydasz orzeczenie.

 • Umieścisz orzeczenie w domyślnym rejestrze.

 • Wydrukujesz orzeczenie (jedno- lub dwustronnie),


Oszczędzisz mnóstwa kliknięć i przewijania myszką w karcie badania, oknie wyboru rejestru oraz orzeczeniu.

SŁOWNIKI UŻYTKOWNIKA - Wielowybór, wybór wielokrotny

 • Wybór wielu pozycji słownika jednocześnie.

Nowe OKNO DODAWANIA BADAŃ DODATKOWYCH I SPECJALISTYCZNYCH

 • Wybór wielu pozycji z poziomu wygodnego okna.

 • Podręczna lista najczęściej wybieranych pozycji.

PODRĘCZNY ZBIÓR ZAŁĄCZNIKÓW ARCHIWALNYCH PACJENTA

 • Załączniki archiwalne i bieżące są dostępne we wszystkich badaniach pacjenta.

PRACA POD WIELOMA PIECZĘCIAMI NAGŁÓWKOWYMI

 • Obsługa kilku oddziałów działających pod jednym NIP’em.

 • Każdy użytkownik wybiera i zmienia pieczęć, z której korzysta.

KALENDARZ WIZYT

 • Dodawanie i podgląd załączników z poziomu wizyty.

 • Odświeżony wygląd kalendarza miesięcznego.

 • Dodawanie i podgląd dzisiejszych wizyt w widoku głównym programu.

LICZNE MNIEJSZE ZMIANY

 • Aplikacja podpisu:

  • Przycisk “Pełny ekran” ułatwi pracę.

  • Prostokątna ramka wyeliminuje przypadkowe zamknięcie aplikacji.

 • Faktury:

  • Kolumna “Numer faktury” na liście faktur.

  • Sortowanie faktur wg stanu opłacenia - łatwo wytypuj nieopłacone faktury.

  • Opcja: dodatkowa podstawa prawna zwolnienia z VAT (badanie kierowców).

  • Czytelny komunikat przy próbie wystawienia faktury o wartości 0 zł.

 • Dodawanie Pacjenta:

  • Zmiana na wielkie pierwszych liter imienia i nazwiska.

  • Możliwość obsługi pacjenta bez numeru PESEL.

 • Firmy:

  • Możliwość ukrycia firmy, z którą zakończyliśmy współpracę (Dane i archiwum badań firmy nie są usuwane lecz ukryte).

  • Czytelny komunikat programu w momencie awarii/braku odpowiedzi strony GUS (Przy dodawaniu firmy).

 • Strona główna programu:

  • Nowy przycisk “Sugestia rozwoju programu” - Podziel się pomysłem na usprawnienie pracy.

 • Karty badań:

  • Możliwość edycji pola WKO.

  • Ikona przy nazwach badań dodatkowych/specjalistycznych, dla których program obsługuje dokument dodatkowy (np. konsultacja okulistyczna).

  • Dokument dodatkowy “Informacja dla lekarza POZ”.

  • Nowy druk “Badanie wzroku rozszerzone”.

  • Korekty błędów w drukach: Badanie broń; Ochroniarz.

  • Lepsza czytelność karty w części dotyczącej kobiety ciężarnej.

  • Kolejne pola są obejmowane opcją słownika na życzenie użytkowników.

 • Inne:

  • Zmniejszenie okien programu aby ograniczyć przewijanie myszką podczas pracy.

  • Niezliczona liczba drobnych zmian tekstów i opisów, mająca na celu uproszczenie komunikatów.

Październik 2022 - Aktualizacja "TERMINARZ WIZYT"
Uporządkuj pracę w wygodnym kalendarzu

TERMINARZ WIZYT - Uporządkuj pracę w wygodnym kalendarzu

 • Zaplanuj wizytę.

 • Załóż kartę badania.

 • Przypisz wizytę do lekarza.

ROLE DOSTĘPÓW:

 • Zdefiniuj dostęp użytkownika:

  • Firmy, pacjenci i dane medyczne

  • Faktury i cenniki

  • Statystyki i dane administracyjne

 • Dostęp do rejestru:

  • Scenariusz: Lekarz widzi tylko swoje rejestry, a pracownik rejestracji ma dostęp do wszystkich dokumentów

FAKTURY - Dodatkowe informacje dla uporządkowania płatności:

 • Czas i osoba wystawiająca fakturę.

 • Termin i stan płatności za fakturę.

 • Monit o zaległej płatności.

FIRMA - Nowe pole “Termin umowy”

 • Program przypomni o wygaśnięciu umowy z firmą.

BADANIE PROFILAKTYCZNE - Procedura odwoławcza

OBSŁUGA ZAŁĄCZNIKÓW - z poziomu “Rozpoczęte badania”

 • Dodaj załącznik bez otwierania karty badania.

KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO - Filtrowanie listy badań pomocniczych i konsultacji

 • Wybierz badanie bez przewijania listy.

NOWA WERSJA FILMU - e-Orzecznik Przygotowanie programu do pracy

PROGRAM DLA PSYCHOLOGÓW - Elektroniczna dokumentacja badań psychologicznych

 • Nowa jakość pracy: wygoda, oszczędność i ergonomia.

 • Elektroniczna forma dokumentów bez zbędnego drukowania.

 • Uwolnij się od stosów papierowego archiwum.

 • Premierowe druki badań:

  • Psycholog - Orzeczenie

  • Psycholog - Transport

  • Psycholog - Broń

  • Psycholog - Konsultacja

 • Przetestuj wersję Live DEMO.

FAKTURY i REJESTRY

 • Widok "Wystawione faktury": Nowe kolumny ułatwiają zarządzanie płatnościami i wysyłką faktur.

 • Edycja i szkic faktury: Zwiększona czytelność edycji i lepsza obsługa szkicu faktury.

 • Poprawa wydajności drukowania rejestru.

Sierpień 2022 - Nowości Demo programu dla psychologów i usługa archiwizacji danych

PROGRAM DLA PSYCHOLOGÓW - Testowa procedura psychologiczna w wersji demo

 • Premierowe badanie psychologiczne

  • Psycholog - Orzeczenie

KOMPLEKSOWA ARCHIWIZACJA DANYCH - Wygodne archiwum. Szczegóły usługi

 • Uwolnij się od przykrego obowiązku obsługi archiwum.

 • Osobisty dysk z kompletnym archiwum.

 • Funkcja bezpłatnego pobierania archiwum pozostaje bez zmian.

KARTY BADAŃ - Nowe druki badań

 • Druki przewidziane do dodatkowej oceny pacjenta przez specjalistę medycyny pracy:

  • Okulistyczna ocena

  • Laryngologiczna ocena

  • Neurologiczna ocena

 • Ocena stanu zdrowia poza zakres karty badania profilaktycznego.

FAKTURY - Ukrywanie zbędnych pozycji faktury, fakturowanie na podstawie stanowiska

 • Automatyczne ukrywanie na fakturze pozycji o wartości 0 zł.

 • Widok cząstkowych cen zwiększa czytelność szkicu.

 • Możliwe fakturowanie na podstawie wyceny stanowiska.

UKRYWANIE OZNACZEŃ CZASOWYCH NA WYDRUKACH

 • Opcję pokaż/ukryj oznaczenia czasowe znajdziesz w zakładce Ustawienia / Ustawienia systemowe.

KARTY BADAŃ - Kopiowanie danych z poprzedniej karty

 • Rozpocznij badanie, a system zaproponuje przeniesienie danych z poprzedniej karty.

 • Rozpoznaj zmiany w stanie zdrowia bez powielania wpisów.

 • Funkcja obejmuje procedury badań profilaktycznych.

RAPORTY I STATYSTYKI - Generowanie statystyk przydatnych do rozliczeń

 • Dwa rodzaje statystyk: Firmy oraz Użytkownicy systemu.

 • System podsumuje dane za wybrany okres.

UKRYWANIE RODZAJÓW BADAŃ - Opcja ukrywania nieużywanych procedur badań

 • Opcja “Pokaż/Ukryj rodzaj badania” ukrywa zbędne pozycje rodzajów badań.

 • Krótsza lista badań ułatwi rozpoczęcie badania.

 • Obsługa: “Ustawienia” -> “Pokaż/Ukryj rodzaj badania”.

OZNACZENIA CZASOWE OPERACJI NA DOKUMENTACH

 • Ujawnienie informacji o użytkowniku i czasie edycji dokumentu.

FAKTURY - Nowy szablon: “Zwolniony z VAT”

 • Kiedy pozycje mają stawkę VAT “zwolniony” powstaje “Faktura” zamiast “Faktura VAT”.

FAKTURY - Zmiany i poprawki

 • Szkic faktury - Dodatek do faktury: Dodatek dostępny przed wystawieniem faktury.

NOWE FILMY INSTRUKTAŻOWE - Instalacja klucza VPN krok po kroku

NOWY WIDOK APLIKACJI - “Aktualności w systemie”

 • W nowej sekcji znajdziesz bieżące informacje o programie.

FAKTURY

 • Podgląd faktury przed wystawieniem.

 • Narzędzie edycji wystawionej faktury.

KARTY BADAŃ - Nowa karta i druki dodatkowe

 • Badanie: BADANIE LEKARZA LUB LEKARZA DENTYSTY.

 • Dokumenty dodatkowe: Zaświadczenie ochroniarza dot. niepełnosprawności.

 • Dokumenty dodatkowe: Zaświadczenie o potrzebie stosowania okularów - Edytowano dokument i dodano możliwość jego tworzenia i edycji po zakończeniu procedury badania.

Zwiększenie wydajności pracy z dokumentami

 • Możliwy wydruk dwóch kopii orzeczenia na jednej stronie A4 - Przycisk “Drukuj podwójnie”.

 • Możliwość wyboru trzech lub czterech kategorii prawa jazdy w ramach jednego orzeczenia dla kierowcy pojazdu uprzywilejowanego.

 • Możliwość dodania dodatkowej podstawy prawnej z art. 39j ustawy o transporcie drogowym do orzeczenia profilaktycznego (Użyteczne przy badaniu kierowcy).

 • Możliwość wydania dwóch orzeczeń w ramach jednej karty badania “Kontrolne + Okresowe”. System generuje dwa oddzielne orzeczenia na podstawie wspólnej karty badania: Kontrolne i Okresowe.

Monitor połączenia internetowego

 • W przypadku zerwania połączenia internetowego system wyświetli komunikat, który ułatwi ustalenie przyczyny problemów technicznych.

Pobierz kopię archiwum i ułatwienia formalne

 • Przycisk pobierania kopii archiwum danych: Pobierz archiwum bez konieczności kontaktu z infolinią.

 • Łatwe zawieranie umów: Wraz z treścią umowy wyślemy proformę, której opłacenie zastępuje podpisanie umowy.

Styczeń 2022 – Nowości

Automatyczne generowanie danych do raportów rocznych MZ-35A

 • Niezbędne dane statystyczne dla lekarza pracującego w systemie.

Słownik nazw i symboli rozpoznań chorób ICD-10

 • Wyszukaj właściwe nazwy i symbole zgodne z Miedzynarodową Klasyfikacją Chorób.

Słownik kodów ograniczeń uprawnień dla kierowców

 • Wyszukaj i wstaw właściwy kod ograniczeń.

Aktualizacje wzorów dokumentów i podstaw prawnych

 • Zaktualizowano wzory druków oraz niezbędne podstawy prawne.

Grudzień 2021 – Nowości

Instrukcja obsługi: Dobre praktyki na wypadek sytuacji awaryjnych podczas pracy w programie

Rejestry: Przenieś dotychczasowy rejestr do wersji elektronicznej

 • Prowadzisz tradycyjny rejestr i chcesz kontunuować numerację badań w programie?
  Dodaj rejestr w programie i kontynuuj numerowanie orzeczeń od wskazanego numeru.

 • W dowolnym momencie przejdź naturalnie z tradycyjnego rejestru do pracy w programie.

Drukowanie

 • Możliwość drukowania dokumentów przed zakończeniem procedury.

 • Zastosowanie: Wydrukuj wstępnie uzupełnioną kartę badania specjalisty, którą po wizycie zeskanujesz jako załącznik do badania.

 • Nadal drukujesz karty badania do własnego archiwum? Program wesprze Cię i pomoże zautomatyzować proces ich tworzenia.

11 października 2021 – Nowości

Nowe filmy instruktażowe

 • Zdecyduj czy preferujesz czytanie tradycyjnej instrukcji obsługi czy obejrzenie filmu, na którym jest przedstawiony interesujący Cię fragment programu.

 • Filmy dostępne tutaj:   YouTube e-Orzecznik uzupełniają instrukcję obsługi systemu, czyniąc ją bardziej nowoczesną i skuteczną.

 • Wygodny dostęp do filmów:

Przydatny "Samouczek"

 • Przycisk “Samouczek” stanowi poręczny skrót do listy filmów instruktażowych dostępnych w programie.

 • Samouczek występuje w wybranych miejscach programu. Tematyka filmów jest dostosowana do miejsca, z którego użyjemy Samouczek.

 • Dzięki temu rozwiązaniu łatwiej rozpoczniesz pracę w systemie oraz poznasz nowe funkcje.

6 września 2021 – Nowości

Dokumenty dodatkowe

 • Badanie skali senności Epworth.

Zwiększenie jakości pracy

 • Liczne korekty w kartach badań zgłaszane przez użytkowników.

 • Rozszerzenie karty badania neurologicznego.

 • Poprawa przysłony ładowania programu na bardziej przyjazną dla wzroku.

Ulepszenie opcji podpisu przyciskiem

 • Możliwość złożenia wszystkich podpisów jednym przyciskiem: przycisk “Podpisz wszystkie” na listwie przycisków pod kartą badania (zastąpił przycisk “Zatwierdź”)

 • Usunięcie z karty badania niepotrzebnej opcji podpisu przyciskiem przez pacjenta.

Ponadto

 • Uporządkowanie i uściślenie dat wyświetlanych w kartach badań oraz tabelach: rozpoczęte badania, rejestry, szkice faktur, faktury.

 • Uzupełniono pozycje badań dodatkowych i cenników: dodano 11 pozycji zgłoszonych przez użytkowników.

 • Uzupełniono pozycje słownika czynników szkodliwych na stanowisku pracy: tężec, odra.

 • Poprawiono czytelność aplikacji w polu podpisu biometrycznego pacjenta.

4 sierpnia 2021 – Nowości

Nowe karty badań i formularze
   Wzory dokumentów dla medycyny pracy: Karty badań, orzeczenia, dokumenty dodatkowe e-Orzecznik


 • Badanie: MARYNARZ ŻEGLUGI MORSKIEJ.

 • Badanie: ZAŚWIADCZENIE OGÓLNE.

 • Dokumenty dodatkowe: Informacja dla lekarza POZ.

Słowniki użytkownika
   Słowniki użytkownika

 • Nie powielaj wpisów: Zdefiniuj najczęściej pojawiające się wpisy dla wybranych pól.

 • Użyj automatycznej wartości domyślnej dla wybranego pola.

 • Zdefiniuj własne wartości wpisów i wybieraj je z listy.

Ponadto

 • Korekty w drukach i formularzach. Poprawiono obsługę pieczątek i pól podpisu.

 • Obsługa w pieczęci nagłówkowej miejsca prowadzenia działalności innej niż adres placówki.

 • Nowe pozycje w cennikach.

28 czerwca 2021 – Nowe funkcje systemu eOrzecznik

Nowe karty badań i formularze
   Wzory dokumentów dla medycyny pracy: Karty badań, orzeczenia, dokumenty dodatkowe e-Orzecznik


 • Badanie: PRACOWNIK OCHRONY.

 • Badanie: PRACOWNIK ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO.

 • Badania: DETEKTYW.

 • Badanie: URLOP na poratowanie zdrowia dla NAUCZYCIELA.

 • Badanie: SŁUŻBA WIĘZIENNA.

 • Badanie: Uzupełnienie kart badań o brakujące ZAWODY PRAWNICZE.

 • W przygotowaniu badanie: marynarz żeglugi morskiej.

Ponadto

 • Rozpoczynamy publikowanie filmów instruktażowych w zakładce "Nowe Funkcje", gdzie tłumaczymy nowe funkcjonalności. Wszystkie filmy znajdziesz na kanale YouTube e-Orzecznik

 • Jesteśmy na Facebooku. Zapraszamy do śledzenia naszego kanału i dyskusji na temat systemu e-Orzecznik

12 czerwca 2021 – Nowe funkcje systemu eOrzecznik

Nowe karty badań i formularze
   Wzory dokumentów dla medycyny pracy: Karty badań, orzeczenia, dokumenty dodatkowe e-Orzecznik


 • Badanie: BROŃ.

 • Badanie: POLICJA.

 • Badania: ZAWODY PRAWNICZE.

 • Badanie: ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA.

 • Dokumenty dodatkowe: Upoważnienie o dostępie do dokumentacji medycznej.

 • Dokumenty dodatkowe: Zaświadczenie dla niepełnosprawnego o pracy w godzinach nadliczbowych.

 • Dokumenty dodatkowe: Ankieta RODO.

 • Wiele drobnych poprawek, zwiększających wydajność pracy z formularzami.

 • Kolejne procedury i druki w przygotowaniu.

Rejestry
   Wykreślenie pozycji z rejestru, drukowanie rejestru

 • Mechanizm wykreślania pozycji z rejestru "Wykreśl z rejestru".

 • Możliwość pobrania rejestru w formie pliku pdf "Drukuj rejestr".

 • Możliwość wpisania miejscowości wydania orzeczenia innej niż domyślna.

Cenniki i lista badań

 • Uzupełnienie cenników i rodzajów badań: dodano wszystkie zgłoszone pozycje.

 • Dodanie opcji ukrywania nieużywanych pozycji cenników i badań "Pozycje cenników": zwiększenie elastyczności wycen badań.    Cennik: ukrywanie pozycji cennika e-Orzecznik

 • Zwiększenie czytelności listy badań.

Faktury
   Faktury: ustawienia, edycja, wystawianie

 • Możliwość własnego numerowania faktur.

 • Dodanie podstawy prawnej zwolnienia z VAT.

 • Automatyczne generowanie dodatku do faktury z dodatkowymi informacjami na temat wykonanych badań: Dokument do użytku własnego nie jest dołączany do wysyłanej faktury.

Inne

 • Możliwość dodania i obsługi organizacji bez numeru NIP.

 • Poprawa nazw pobieranych plików i faktur.

12 maja 2021 – Nowe funkcje systemu eOrzecznik

Uproszczenie mechanizmów logowania

 • Każdy użytkownik posiada dodatkowy “Identyfikator użytkownika”, którego może używać wymiennie zamiast loginu. Ma to ułatwić logowanie np. na urządzeniach mobilnych. Identyfikator jest widoczny w zakładce Ustawienia/Użytkownicy.

 • Precyzyjne komunikaty przy błędnych logowaniach.

 • Usprawniono przebieg logowania w przypadku niestabilnego łącza internetowego.

Udoskonalone narzędzia wyszukiwania danych

 • Domyślne widoki tabel sortują dane wg ostatnio dodanych pozycji.

 • Przyjazne narzędzia wyszukiwania i sortowania w wielu tabelach i wyszukiwaniach.

 • Umożliwienie użycia polskich znaków i znaków specjalnych do wszystkich wyszukiwań i filtrowań.

18 kwietnia 2021 – Nowe funkcje systemu eOrzecznik

Edycja badania po wydaniu orzeczenia


   Edycja badania po wydaniu orzeczenia

Odblokuj podpisane pola, nanieś edycję i ponownie podpisz.

Treść orzeczenia aktualizuje się na podstawie zmian w karcie badania.

Edycja odbywa się w karcie badania zamkniętego (znajdziesz ją w rejestrze lub w historii badań pacjenta).

System dba o autoryzację nanoszonych zmian.

Poprawa narzędzia podpisu
   Narzędzie "Podpis przyciskiem"

Zalogowany użytkownik systemu zatwierdza dokumenty jednym przyciskiem.

W praktyce nowe narzędzie umożliwia aby podpis biometryczny był składany wyłącznie przez pacjenta.

Wciąż istnieje możliwość składania podpisu biometrycznego przez użytkowników systemu, ale nowe rozwiązanie jest znacznie wygodniejsze.

Narzędzie użyteczne także przy edycji po wydaniu orzeczenia.

Ponadto ulepszeniu uległy

 • Liczne poprawki kart badań zwiększające wydajność pracy i poprawiające ich wygląd

 • Okno rozpoczęcia badania i dodawania/wyboru stanowiska

 • Drukowanie plików

 • Podgląd załączników (automatyczne otwieranie w nowym oknie przeglądarki)

 • Wyświetlanie i obsługa tabel wszystkich widoków aplikacji

 • Lista czynników szkodliwych

 • ... i wiele innych poprawek, które składają się na najwyższą jakość systemu